Information-Land Registry

Land RegistryRegistrar Of LandTel.No.Email
AmparaMr. H.D.D. Sanjeewa0632222141registryampara@sltnet.lk
AnuradhapuraMrs. D.M.S.V. Dissanayaka0252222201rgdanurapura@sltnet.lk
AwissawellaMs. A.K. Wijewardana0362222204rlavissawella@sltnet.lk
BadullaMs. R.M.S.K.P. Wijesooriya0552222395rlbadulla@sltnet.lk
BalapitiyaMs. N.N. Yapa0912258495rlbalapitiya@sltnet.lk
BatticaloaMr. K. Thiruwarul0652222395rlbatticaloa@sltnet.lk
ChillawMr. H.M.S.C. Herath0322222188rlchilaw@sltnet.lk
ColomboMrs. G.A.L.D. Ganepola0112692652rlcolombo@sltnet.lk
DelkandaMs. M.A.G. Sewwandi0112815316rgddelkanda@sltnet.lk
ElpitiyaMrs.M.G.N.Upamalika0912291945 
EmbilipitiyaMrs. T.K.M.Iyarangani0472230489 
GalleMrs. K.D.H. Keerthisingha0912234097rlgalle@sltnet.lk
GampahaMr. D.J.G.R.S.K. Dissanayaka0332232181rgtgampaha@sltnet.lk
GampolaMrs. H.L.N.T. Liyanage0812352273rgtgampola@sltnet.lk
HambanthotaMr. E.G. Amarasiri0472256170rlhambantota@sltnet.lk
HomagamaMrs. R.W.T. Darshani0112892996titlehomagama@sltnet.lk
HoranaMr. N.C. Fernando0342260086rl.horana@sltnet.lk
JaffnaMr. P. Prabakar0212225681rl.jaffna@sltnet.lk
KalmunaiMr. J. Mohammad0672229206rlkalmunai@sltnet.lk
KalutaraMs. B.N. Ranaweera0342222353rlkalutara@sltnet.lk
KandyMrs. Y.M.S.L. Gnanasekara (0812222058rlkandy@sltnet.lk
KegalleMrs.Hasala Sahasiri0352222570rlkegalle@sltnet.lk
KilinochchiMrs. P. Tharaka0212285353 
12